BLOG de L'AULARI D'INFANTIL del CEIP VILLAR PALASI de SAGUNT

BLOG de L'AULARI D'INFANTIL del CEIP VILLAR PALASI de SAGUNT

CLIQUEU A LA DRETA SI VOLEU ENTRAR A LA VOSTRA CLASSE

dilluns, 1 de juny de 2020

PROCÉS D'ADMISSIÓ DEL NOU ALUMNAT TELEMÀTICAMENT

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ CURS 2020/21 (EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA)

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

1. Entreu en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/ es/web/admision-alumnado

2. També trobareu informació en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt (Àrea de Educació): http://www.aytosagunto.es/eses/ayuntamiento/servicios/CulturaEducacion/educacion/Paginas/ Escolarizacion.aspx

3. Per a obtindre la CLAU D’ADMISSIÓ:

A) Si tenen DNI:
-núm. del DNI
-núm. de suport -IDESP
-data naixement
-marqueu la casella de no-oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

B) Si tenen NIE, targeta d’estranger o permís de residència:
-núm. del NIE
-núm. de suport - IXESP
-data naixement
-marqueu la casella de no-oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

C) Si tenen certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea:
-núm. del NIE
-núm. de certificat precedit per la lletra C
-data naixement
-marqueu la casella de no-oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

D) Si tenen qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat (certificat digital, signatura electrònica...)
E) Si només tenen passaport: acudiu al centre.

AQUESTA CLAU D’ADMISSIÓ HA DE CONSERVAR-SE PER A PRESENTAR QUALSEVOL RECLAMACIÓ, SI ESCAU.